Home » Kenniscentrum » Auteursrechten en uw eigen boek drukken

Auteursrechten en uw eigen boek drukken

In principe kunt u niet zomaar andermans werk (werk van derden) overnemen in uw boek omdat er mogelijk auteursrechten op rusten. U moet er altijd voor zorgen niet opzettelijk andermans werk te kopiëren zonder rekening te houden met de auteursrechten. Intellectueel eigendom geldt voor alle creatieve werken en dus niet alleen voor teksten. Het geldt ook voor foto’s, films, video’s (inclusief scripts en scenario’s), kunstwerken zoals schilderijen en meer.
Als schrijver van uw eigen publicatie heeft u het meest te maken met auteursrecht. Artikel 1 van de Auteurswet geeft het als volgt weer: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.”

Een citaat gebruiken

Het gebruik van citaten is toegestaan maar wel aan enkele regels gebonden. Er mag niet meer dan nodig is worden geciteerd en het citaat moet het liefst zo letterlijk mogelijk worden overgenomen. Daarnaast moet u altijd de bron vermelden. Mocht u een bepaalde auteur niet te achterhalen, verwijs dan naar de uitgave waaruit u citeert en duid de onbekende auteur aan met Anon (Anoniem) of N.N. Een citaat beslaat slechts een beperkt tekstgedeelte, het is niet de bedoeling dat u meerder pagina’s overneemt.

Mijn eigen werk beschermen

Als schrijver heeft u automatisch het intellectuele eigendom als u zelf een boek schrijft. U kunt dit laten zien door het copyrightsymbool(©) aan te brengen op uw publicaties. Als u dit in loondienst heeft geschreven gaat het eigendom automatisch over naar uw werkgever.

Einde intellectueel eigendom

De eigendomsrechten zijn niet voor altijd. 70 jaar na het overlijden van de maker eindigen de eigendomsrechten. Wel is het nog verplicht om een bronvermelding te plaatsen bij gebruik. Als het werk anoniem of onder een pseudoniem is verschenen, of als de rechten bij een rechtspersoon liggen, is de beschermingstermijn 70 jaar na eerste publicatie.
Kortom, laat u niet tegenhouden door onzekerheden over de wet en wordt uitgever in eigen beheer!