Monument Als ’t Moet’

Amsterdam 11 august 2015- Op 4 augustus j.l. vond de boekpresentatie plaats van het gedenkboek ‘Monument Als ’t Moet’, over het Vrijwillige Landstorm monument op de Grebbeberg. In dit full color hardcover boek wordt met tekst en beeld de geschiedenis en ontstaan van het beeldwerk beschreven. Daarnaast wordt er meer verteld over de Vrijwillige Landstorm, de voorloper van wat nu het Korps Nationale Reserve is.

Over het gedenkboek

In dit boek wordt de historie en achtergronden beschreven van het monument ‘Als ’t Moet’ op het militair ereveld Grebbeberg”. Auteurs zijn kapitein Fred Warmer en eerste luitenant Robert Witsen van het Korpsbureau Nationale Reserve. Het Korps gaat nu jaarlijks op 4 augustus, de oprichtingsdatum van de Vrijwillige Landstorm in 1914, een herdenking houden bij het monument op de Grebbeberg. In dit boek wordt teruggeblikt op de oorsprong van het monument en de realisatie van de nieuwe plek op het Ereveld Grebbeberg. Ook werd het nieuwe ‘digitaal monument Vrijwillige Landstorm’ onthuld door korpscommandant kolonel Gerard van der Thiel. Met het live gaan van het digitale monument krijgen de gevallen slachtoffers van de Vrijwillige Landstorm uit de Tweede Wereldoorlog een gezicht.

Over het beeld

Ter gelegenheid van het jubileum van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm kwam in 1923 de wens naar voren om een beeld te laten maken. De nodige fondsen werden gevonden, waarop beeldhouwer August Falise de opdracht tot creatie kreeg. Eén van de eerste Inspecteurs van de Vrijwillige Landstorm, kolonel Fabius, had bij wijze van logo al eerder een tekening gemaakt van een ‘spittende landman’. Dit beelde een boer uit die met een schop in de hand het land bewerkt, maar over zijn schouder een geweer draagt als teken van weerbaarheid. Lees meer over dit beeld op de website van de Vrijwillige Landstorm.

Historisch of geschiedenis boek uitgeven

De Boekdrukker helpt u graag bij het uitgeven van boeken in eigen beheer. Bijvoorbeeld een geschiedenis boek, historisch boek, heemkundig boek of gedenkboek. Vraag een vrijblijvende offerte aan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het drukken van uw eigen geschiedenisboek of gedenkboek.

BLIJF OP DE HOOGTE

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Ook interessant